NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Motto: "Snaha umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině"


Snižování počtu dětí v ústavech právní cestou
 
Liga lidských práv
Projekt realizovaný Ligou lidských práv je zaměřen na posílení právní ochrany sociálně znevýhodněných rodin při hrozbě odebrání dětí do institucionální péče prostřednictvím zvyšování kvality, odbornosti a dostupnosti  sociálních služeb neziskových organizací poskytovaných komunitě na místní či regionální úrovni. Cílovými skupinami jsou především 1./ NNO a jejich pracovníci, 2./ sociálně znevýhodněné rodiny ohrožené odebráním dítěte do institucionální péče, druhotně pak také 3./zaměstnanci státní správy, krajské a místní samosprávy a soudů a 4./širší odborná i laická veřejnost. Aktivity jsou voleny tak, aby stanovený cíl naplňovaly s maximální efektivitou. Projekt bude realizován zejména formou vzdělávání a odborné podpory NNO v právní problematice vedoucí ke zvyšování kvality, odbornosti a dostupnosti jejich služeb. Mezi další aktivity patří: přímá pomoc klientům ve strategických právních případech, návrhy a prosazování systémových a legislativních změn.

 

Více na www.llp.cz


 

STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny


Motto: " ...Jsme organizace, která uvádí do praxe právo dětí vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáháme jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov..."


Posláním sdružení je pomáhat dětem (0 - 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb. Přispěli jsme v rámci grantového řízení na podporu činnosti sdružení.

 

Více na www.strep.cz


Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [1]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [3]
poslední strana [4]
2 / 4