NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Hipoterapie pro handicapované děti. Tato metoda fyzioterapie využívá přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek.

 


Motto: "Snaha umožnit významné zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní výchově"


 

Projekt náhradní rodinné péče  - www.adopce.com

OPS při Nadaci Terezy Maxové
Jedná se o informační projekt o náhradní rodinné péči v České republice. Zájemcům o osvojení či pěstounskou péči nabídne kvalitně zpracované informace formou brožury (zdarma lze objednat na webových stránkách projektu), informačního portálu na adrese www.adopce.com a telefonní linky    233 356 701   . Na projektu spolupracujeme se Střediskem náhradní rodinné péče.

 

Respitní péče pro pěstouny

Sdružení pěstounských rodin
Pěstounské rodiny vzhledem k tomu, že převážně vychovávají sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, čelí větší celkové zátěži.

Cílem projektu Sdružení pěstounských rodin je tedy poskytování respitních sociálních služeb šitých na míru konkrétním uživatelům - pěstounským rodinám. Krizová situace vzniklá v pěstounské rodině a její řešení formou výpomoci odborně způsobilého sociálního pracovníka vyslaného na základě odborného posouzení vznikající krize v pěstounské rodině.

Více na  www.pestouni.cz.


Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče spolupracuje s Nadací Terezy Maxové řadu let. Díky odborné pomoci této organizace probíhá projekt ADOPCE.com a Infolinka pro zájemce o náhradní rodinnou péči nebo přímo pro náhradní rodiče, kteří se potřebují poradit. SNRP rozvíjí  a propaguje náhradní rodinnou péči v ČR již od roku 1994. Vytváří novou koncepci péče o ohrožené dítě, připomínkuje zákony v oblasti náhradní rodinné péče, připravuje žadatele na pěstounskou péči či osvojení, realizuje chráněná bydlení pro ohroženou mládež.

Více na www.nahradnirodina.cz.

 

 


 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [1]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [3]
poslední strana [4]
2 / 4