NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Člověk v tísni, o.p.s.

Cílem terénní sociální práce je pomáhat jednotlivcům – klientům, kteří jsou ochotni na změně vlastní situace pracovat - vymanit se ze životní krize, integrovat se do společnosti a uspět při vzdělávání a na trhu práce. Terénní sociální pracovníci nabízejí bezplatně služby sociálního poradenství a asistence, mezi které patří zejména pomoc s administrativními úkony, vyjednávání na úřadech, doprovod na jednání, bezplatné právní poradenství, pomoc při zajištění příjmů, problémech s bydlením nebo docházkou dětí do školy, a podobně. Z celkového komplexu poskytovaných služeb byla vybrána a podpořena část podpory vzdělávání dětí  ze sociálně slabých rodin v Libčicích u Prahy. Projekt probíhal v průběhu školního roku 2006/2007 a je předpokládáno navázání na tuto aktivitu.

 

Více na www.clovekvtisni.cz


Návrat dítěte do rodiny
 
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 

Projekt je zaměřen na pomoc rodinám dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a rodinám dětí ohrožených tímto umístěním. Působí ve smyslu prevence a odstraňování důsledků sociálního vyloučení a posiluje soběstačnost a ochranu sociálně slabých před porušováním jejich občanských práv. Poradna spolupracuje s rodinami na tom, aby se jejich děti mohly vrátit zpět do rodiny, případně aby mohly v rodině zůstat. V případě, kdy jsou děti v ústavní výchově a není možné, aby se vrátily zpět k rodičům, je cílem napomáhat ke kontaktům mezi dětmi a rodiči. Základem práce poradny je poskytování sociální služby. Konkrétně je nabízena terénní asistence rodinám, sociální a právní poradenství, výchovné poradenství, mediace a domácí příprava dětí. Sociální služba a související aktivity se snaží řešit situaci rodiny komplexně, reagují na potřeby uživatelů, kdy v každé rodině je průběh spolupráce individuální, neboli "šitý na míru" konkrétní rodině.

 

Více na www.poradna-prava.cz


Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [2]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [4]
poslední strana [4]
3 / 4