NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Uzdravování v přítomnosti

Natama, Institut náhradní rodinné péče

Projekt realizovaný občanským sdružením NATAMA je zaměřen jak na rozvoj metody Pesso Boyden System Psychomotor využívané v oblasti péče o ohrožené a opuštěné děti, tak na publikační činnost o této metodě a práci, sdílení s českými i zahraničními kolegy a v poslední fázi na vytvoření výcviků pro dětské poradce a terapeuty. Vědecké studie ukazují, že vývojové trauma je komplexní problém, který se v životě dítěte projevuje na mnoha úrovních: biologické, emocionální, vztahové, chování, kognitivní. V dospělosti tyto děti trpí depresemi, neurotickými poruchami, tendencemi k sebevraždám, problémovým nebo závislým chováním a dalšími poruchami, které jim ztěžují nebo znemožňují žít spokojený a sociálně stabilní, naplněný život. Jedním z velmi nadějných moderních terapeutických postupů je PBSP, systém objevený a rozvinutý žijícím americkým terapeutem Albertem Pessem a jeho ženou Diane Boyden.

 

 

 

Od roku 2004 je ve spolupráci s Albertem Pessem  rozvíjen pro práci s dětmi a náhradními rodiči v Institutu náhradní rodinné péče Natama a je pilotně realizován v terapeutické praxi Natamy. Tento projekt navazuje na aktivity v letech 2004 - 2007.


Respitní péče pro pěstouny

 

Sdružení pěstounských rodin

Pěstounské rodiny vzhledem k tomu, že převážně vychovávají sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, čelí větší celkové zátěži. Cílem projektu Sdružení pěstounských rodin je tedy poskytování respitních sociálních služeb šitých na míru konkrétním uživatelům - pěstounským rodinám. Krizová situace vzniklá v pěstounské rodině a její řešení formou výpomoci odborně způsobilého sociálního pracovníka vyslaného na základě odborného posouzení vznikající krize v pěstounské rodině.

 

Více na  www.pestouni.cz.


Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [2]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [4]
poslední strana [4]
3 / 4