NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

EQUAL - Najdi svůj směr
 
Občanské sdružení Člověk hledá člověka


Projekt „Najdi svůj směr“ spadá do Programu Iniciativy společenství EQUAL (www.equalcr.cz). Cílovou skupinou projektu jsou opuštěné děti vyrůstající v ústavní péči ve věku 6 – 18 let. Záměrem projektu je zvýšení vzdělanosti, a tím zaměstnanosti těchto dětí. Projekt si klade za cíl zejména vykompenzovat nedostatečný individuální přístup a pomoc především v oblasti vzdělávání, seberealizace a způsobu obživy. Projekt byl realizován dvouletým docházením proškolených externích pedagogů do vybraných sedmnácti dětských domovů v České republice, formou individuálních lekcí s dětmi soustředěných zejména na školní doučování, nápravu specifických poruch učení či podporu při výběru vhodného povolání.

 

Více na:  www.nadacetm-equal.cz,

             www.clovekhledacloveka.cz.


 

 


Pod křídly ČSA
 
Občanské sdružení Člověk hledá člověka


Problémem dětí v dětských domovech je velmi nízká úroveň vzdělání a s ní související nedostatečnost jazykových znalostí. I tyto důvody vedou později k problematickému uplatnění dětí na trhu práce i v životě. Děti v dětských domovech mají všeobecně velmi špatné komunikační schopnosti, a to i v rodném jazyce. Projekt Pod křídly ČSA je založen na pravidelné celoroční výuce speciální prožitkovou metodou, která vede k odstranění komunikačních bariér, nízkého sebevědomí či nízké motivace a cílevědomosti. Nezbytnou součástí projektu jsou i několikadenní prožitkové kurzy v přírodě, které doplňují terapeutický charakter celého projektu.


Více o projektu a kontakt na realizátora si můžete stáhnout zde (PDF)


Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [2]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [4]
poslední strana [8]
3 / 8