NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Grantové řízení 2012

4.7.2012 | Praha

 

Nadace táta a máma i n f o r m u j e
o termínu uzávěrky 10.8.2012 pro příjem žádostí.

P o d m í n k y n a d a č n í h o p ř í s p ě v k u :

Zaměření projektu, aktivity

Program 2 - Rodina

  • podpora a rozvoj stávajících i nových forem náhradní rodinné péče

Období realizace u projektu je maximálně 12 měsíců.

 

Z nadačního příspěvku nelze hradit stavební úpravy, rekonstrukce či opravy majetku, nákup motorového vozidla.

 

 

 

 

P o d á n í ž á d o s t í :

Žádost o nadační příspěvek mohou podávat organizace se sídlem v České republice.

Doporučeně na adresu:
Nadace táta a máma,
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

a zároveň elektronicky na adresu: petra.hubkova@nadacetm.cz

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [3]
Zp??t do menu
následující strana [5]
poslední strana [6]
4 / 6