NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Mámo, táto, já chci domů !

 

 o.s. Vzájemné soužití

   

Projekt realizovaný občanským sdružením Vzájemné soužití se soustředí na podporu a pomoc rodinám, které se ocitly v obtížné sociální situaci nebo nemají dostatečné rodičovské kompetence a v důsledku toho mají nařízen dohled či dokonce hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy. Hlavním typem problémů, se kterými se tyto rodiny potýkají jsou bydlení, hospodaření s penězi, výchova a péče o děti, péče o zdraví, zajištění vzdělání dětem, schopnost komunikovat s úřady. Druhým typem problémů je znevýhodnění a nedostatek informací, nedostatek schopností hájit svá práva a zájmy, nedostatečná schopnost vyjednávání s úřady, soudy, nedostatek finančních a materiálních prostředků, atd., které vedou k tomu, že rodiče často nejsou schopni dosáhnout návratu jejich již odebraných dětí zpět do rodiny. I v řešení těchto problémů se snažíme rodinám pomáhat a poskytovat jim terénní asistenci.

 

 

 

Více na www.vzajemnesouziti.cz


Dům tří přání, o.s.
 
Námi podpořený projekt je zaměřen na personální zajištění provozu Azylového domu Přemysla Pittra pro děti. Pobyt dětí v tomto zařízení rodinného typu je jednou z komplexních služeb, kterou sdružení poskytuje mnohoproblémovým rodinám a jejich dětem. Široká škála jejich problémů začíná u zanedbávání, pokračuje přes výchovné problémy, hyperaktivitu, problémy ve škole, následky dlouhodobých rozvodových sporů a končí u akutních krizových situací provázených útěky dětí z domova. Bezprostředním cílem sdružení je poskytnout dítěti bezpečné a neutrální útošiště v době největší krize v rodině. Dlouhodobým cílem je pak sanace rodiny do té míry, aby byla schopna zajistit dítěti jeho základní potřeby, a tím snížit počet dětí, ktrerým je navrhována ústavní výchova.

 

Více na www.dumtriprani.cz


 

 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [3]
Zp??t do menu Naše pomoc
následující strana [5]
poslední strana [4]
4 / 4