NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it


Co je pěstounská péče?

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů; jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.

 


V čem je problém z našeho pohledu?

V České republice žije podobně jako v jiných evropských zemích 1% dětí (kolem 20 000), které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Pouze 2% z této skupiny jsou úplní sirotci, většina jich tedy svou vlastní rodinu má, ale ta se o ně z nejrůznějších důvodů nemůže, nechce nebo neumí starat. Oproti jiným opuštěným dětem, žijícím mimo rodinu ve vyspělých evropských zemích, však naše děti nemají stejnou naději na „normální rodinný život“. 

Bohužel proto, že u nás je dosud nejrozšířenější formou péče o opuštěné děti péče ústavní. Přitom důvody proč tolik dětí končí v ústavní péči by se daly řešit levněji a efektivněji než dosud.

 

Zabezpečení jednoho dítěte v dětském domově vyjde měsíčně zhruba na 25-50 tisíc, zatímco pěstounský příspěvek přibližně na 6000 Kč. Tento smutný fakt přispívá bohužel i k tomu, že chybí dostatečná motivace pěstounských rodin, aby se ujali role náhradní rodiny. Většina pěstounů je z řad věřících lidí, kteří berou toto povolání jako poslání.

 


Jak by se problém dal řešit?


Pro možnosti řešení bychom se měli poohlédnout především v zahraničí, a to zejména v zemích, kde systém péče o opuštěné děti funguje mnohem efektivněji.


Jsme přesvědčeni, že hlavním pilířem řešení této problematiky je změna stávajícího systému práva, legislativy a justice. Pěstounská péče by měla být profesionalizována a postavena na rověň péči ústavní.


Řešení by mělo jít i ruku v ruce s šířením informovanosti - a to nejen mezi náhradními rodiči ale i mezi širokou veřejností.

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Problematika
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1