NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Kojenecký ústav
je zdravotnické zařízení v resortu Ministerstva zdravotnictví  pro děti od narození do věku 3 let.

 


Dětský domov (DD)
Do DD mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do  nejvýše 18  let, nebo do ukončení přípravy na povolání nejvýše do 26 let.

 

Do  dětského domova se rovněž umísťují nezletilé  matky spolu s jejich dětmi. Účelem  DD je zajišťovat  péči  o děti s nařízenou ústavní  výchovou bez závažných poruch chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.

 

Základní organizační jednotkou jsou rodinné skupiny o 6-8 dětech. Jeden DD je tvořen 2-6 rodinnými skupinami.

 


Dětský domov se školou (DDŠ)
Do DDŠ se umisťují děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Účelem DDŠ je zajišťovat  péči  o děti s nařízenou ústavní  výchovou se závažnými poruchami chování vyžadující pro  svou  přechodnou  nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči, nebo mající nařízenou ochrannou výchovu. Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí zařízení.

Výchovný ústav (dále jen VÚ)
VÚ pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování,  u  nichž  byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná  výchova.

 

Do VÚ může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu  ochrannou  výchovu,  a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy,  že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně - v  případech zvláště závažných poruch chování, -lze do VÚ umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou mladší 15 let. Výchovné  ústavy  se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou  a  uloženou ochrannou výchovou.

 

Základní organizační jednotkou jsou výchovné skupiny po 5-8 dětech. VÚ je tvořen 2-6 výchovnými skupinami.

 


Diagnostický ústav
Na základě komplexního vyšetření, zdravotního  stavu  dětí  a  volné  kapacity  jednotlivých  zařízení umísťuje  děti do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných   ústavů.

 

Pobyt v ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostické  ústavy  nebo  výchovné skupiny diagnostických ústavů jsou členěny podle pohlaví nebo podle věku dítěte. Děti v diagnostickém ústavu žijí ve výchovných skupinách o 4-8 dětech.

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Problematika
následující strana [2]
poslední strana [2]
1 / 2