NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Grantové řízení 2011

26.6.2011 | Praha

 

Nadace táta a máma i n f o r m u j e
o termínu uzávěrky 31.8.2011 pro příjem žádostí.

P o d m í n k y n a d a č n í h o p ř í s p ě v k u :

Zaměření projektu, aktivity
Program 1 - Prevence

  • práce s ohroženou rodinou, sanace rodiny, podpora návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny

Program 2 - Rodina

  • podpora přípravy, rozvoje a profesionalizace náhradní rodinné péče

Program 3 - Kompenzace

  • osobnostní rozvoj dětí v ústavní výchově

Období realizace projektu je maximálně 12 měsíců.

Z nadačního příspěvku nelze hradit stavební úpravy, rekonstrukce či opravy majetku, nákup motorového vozidla.

P o d á n í ž á d o s t í :
Žádost o nadační příspěvek mohou podávat organizace se sídlem v České republice.
Doporučeně na adresu:
Nadace táta a máma,
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
a zároveň elektronicky na adresu: petra.hubkova@nadacetm.cz

 

 

 

 

Grantové řízení

20.10.2010 | Praha


Nadační fond Albert ve spolupráci s Nadací táta a máma vyhlašuje 2.kolo grantového řízení, které je zaměřeno na oblast :


Podpora náhradních rodin a dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči


Celé zadání grantového řízení zde

 

Uzávěrka pro podání žádostí je do 20.11.2010. UZAVŘENO

 

 

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [4]
Zp??t do menu
následující strana [6]
poslední strana [6]
5 / 6