NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

O fondu

 

 

 

  

 


 

Fond Maxík je společným projektem Nadace Penta, společnosti Česká lékárna, a.s.  a společnosti MobilKom, a.s. Fond byl zřízený s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyskytujících se v nevhodných podmínkách své původní rodiny.

 


Komu Fond MAXÍK pomáhá ?

Fond Maxík je založen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyskytujících se v nevhodných podmínkách své původní rodiny. Výše zmíněné zlepšení kvality života znevýhodněných dětí bude realizováno na základě společné vůle partnerů a v duchu statutu nadací, jež jsou pro činnost nadace závazné - formou prevence, podpory náhradní rodinné péče a komplexního zlepšení podmínek, v nichž tyto děti vyrůstají.  


 

 


Kdo konkrétně může žádat o podporu z Fondu MAXÍK ?

Neziskové organizace, pěstounské rodiny, ústavní zařízení pracující intenzivně na návratu dětí do biologických rodin či jejich přechodu do rodin pěstounských.

 


Co může být z Fondu MAXÍK podpořeno ?

Podpora vzdělání a všestranného rozvoje dětí, speciální terapie, školení, odborné služby, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.

 

 

 

Děkujeme,
že našemu snažení dáváte konkrétní smysl !

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Vaše podpora
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1