NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it


Motto fondu:

"Doma znamená být s někým, ne někde".

                                                                     

Accenture Fond NTM vznikl díky společnému úsilí společnosti Accenture Central Europe B.V., organizační složka a nadace. Byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí, umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyrůstajících v nevhodných podmínkách své původní rodiny.

 

 

Komu Accenture Fond NTM pomáhá ?

Accenture Fond NTM je založen za účelem podpory všestranného rozvoje dětí v oblastech prevence (pomoc rozpadající se rodině, kde hrozí nebezpečí umístění dítěte do ústavní péče), náhradní rodiny (všestranná podpora náhradní rodiny a snaha, aby dítě vyrůstající v ústavní péči našlo co nejdříve mámu a tátu) a kompenzace ústavní péče (příprava na samostatný život, podpora vzdělání a rovných příležitostí pro děti z dětských domovů). Výše zmíněná podpora je realizována na základě společné vůle partnerů a v duchu statutu nadace, jenž je pro naši činnost závazný. 


 

 


Kdo konkrétně může žádat o podporu z Accenture Fondu NTM ?


Neziskové organizace, pěstounské rodiny a ústavní zařízení pracující intenzivně na zlepšení osobnostní výbavy znevýhodněných dětí, usnadnění vstupu do života dětí v ústavní péči, a zejména na návratu těchto dětí do biologických rodin či jejich přechodu do rodin pěstounských.

 

Co může být z Accenture Fondu NTM podpořeno ?


Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.

 

Přehled nadačních příspěvků si můžete stáhnout zde (ve formátu .pdf)

  

Děkujeme,
že našemu snažení dáváte konkrétní smysl !


Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Vaše podpora
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1