NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Aktuální upozornění


Tento fond, na jehož vzniku

 se Nadace táta a máma intezivně podílela a nadále jej bude všemožně podporovat, je nyní nově realizován Nadací dětem Terezy Maxové  (www.terezamaxovadetem.cz)

 


 

O fondu

Fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj vznikl díky společnému úsilí Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové. Byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí, umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyrůstajících v nevhodných podmínkách své původní rodiny.

 


Komu Fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj pomáhal ?

 

Fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj byl založen za účelem podpory všestranného rozvoje znevýhodněných dětí vyrůstajících v Moravskoslezském kraji. Oblasti podpory byly: prevence (pomoc rozpadající se rodině, kde hrozí nebezpečí umístění dítěte do ústavní péče), náhradní rodina (všestranná podpora náhradní rodiny  a snaha,

 

 

aby dítě vyrůstající v ústavní péči našlo co nejdříve mámu a tátu) a kompenzace ústavní péče (příprava na samostatný život, podpora vzdělání a rovných příležitostí pro děti z dětských domovů). Výše zmíněná podpora byla realizována na základě společné vůle partnerů a v duchu statutu nadace, jenž je pro činnost nadace závazný.

 


Kdo konkrétně mohl žádat o podporu z fondu ?

 

Neziskové organizace, pěstounské rodiny a ústavní zařízení pracující intenzivně na zlepšení osobnostní výbavy znevýhodněných dětí, usnadnění vstupu do života dětí v ústavní péči, a zejména na návratu těchto dětí do biologických rodin či jejich přechodu do rodin pěstounských.

 


Co mohlo být z fondu podpořeno ?

 

Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.

 


Děkujeme,
že našemu snažení dáváte konkrétní smysl !

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Vaše podpora
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1