NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Aktuální upozornění


Tento fond, na jehož vzniku

se Nadace táta a máma intezivně podílela a nadále jej bude všemožně podporovat, je nyní nově realizován Nadací dětem Terezy Maxové 

(www.terezamaxovadetem.cz)

 


O fondu


Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj vznikl díky společnému úsilí Zlínského kraje a Nadace Terezy Maxové. Byl zřízen s cílem přispívat ke zlepšování kvality života znevýhodněných dětí, umístěných mimo rámec své biologické rodiny či vyrůstajících v nevhodných podmínkách své původní rodiny.

 


Komu fond pomáhal?


Fond Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj byl založen za účelem podpory všestranného rozvoje znevýhodněných dětí vyrůstajících ve Zlínském kraji. Oblasti podpory byly následující - prevence (pomoc rozpadající se rodině, kde hrozí nebezpečí umístění dítěte do ústavní péče), náhradní rodina (všestranná podpora náhradní rodiny a snaha, aby dítě vyrůstající v ústavní péči našlo co nejdříve mámu a tátu) a

kompenzace ústavní péče (příprava na samostatný život, podpora vzdělání a rovných příležitostí pro děti z dětských domovů). Výše zmíněná podpora byla realizována na základě společné vůle partnerů a v duchu statutu nadace, jenž je pro činnost nadace závazný.

 


Kdo konkrétně mohl žádat o podporu?

Neziskové organizace, pěstounské rodiny a ústavní zařízení pracující intenzivně na zlepšení osobnostní výbavy znevýhodněných dětí, usnadnění vstupu do života dětí v ústavní péči, a zejména na návratu těchto dětí do biologických rodin či jejich přechodu do rodin pěstounských.

 


Co mohlo být z fondu podpořeno ?

Podpora výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a odborné služby, semináře, školení, služby zacílené na změnu systému péče o dítě v ČR atd.


Děkujeme,
že našemu snažení dáváte konkrétní smysl !

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Vaše podpora
následující strana [2]
poslední strana [1]
1 / 1