NADACE TÁTA A MÁMA

NADACE T??TA A M??MAO nás - en
Ke sta??en??
NADACE T??TA A M??MA
O n??sVa??e podporaFotogalerieNa??e pomocProblematikaKontakt

Jak n??s m????ete podpo??it

Fond „Vzdělávání“

Program „Přípraven na život“

 

Cíle:

  1. Prevence nežádoucích společenských jevů podporou projektů zvyšujících zaměstnatelnost a uplatnění dětí a studentů z dětských domovů a náhradních rodin na pracovním trhu.
  2. Rozvoj sociálních kompetencí a dovedností ovlivňujících uplatnění dětí a studentů z dětských domovů a náhradních rodin jak na pracovním trhu tak i jejich celkovou osobní spokojenost.

Partnerem projektu: Caterine, s.r.o.

 

Úvodní situace:

Náročné přechodové období v životě mladého člověka, kdy se z dítěte stává dospělý je „prověrkou“ příprav rodinného a společenského prostředí pro úspěšnou adaptaci ve společnosti. Skutečnost však ukazuje stále nedostatečnou přípravu dětí a mládeže „pro život“ nedostatkem akcentu na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností zvyšujících uplatnění na pracovním trhu, které často vyúsťují v nežádoucí společenské jevy.


V současné době stoupá počet nezaměstnaných dětí odcházejících z dětského domova, které často nemají dostatek pozitivních vzorů, pracovní návyky, zkušenosti ani nemají dostatek příležitostí jak je získat. Rostoucí počet nezaměstnaných této cílové skupiny bez ohledu na početně omezenou nabídku volných pracovních míst, odráží i pravidelné průzkumy pracovních portálů, které dokazují rostoucí počet firem vyžadujících praktické zkušenosti, či prokazatelnou praxi.

 

Podporované projekty:

ROZ(H)LED/Nadání a dovednosti o.p.s. - více

Nakopni svou kariéru/Nadání a dovednosti o.p.s. - více


VÝZVA PRO STUDENTY 
Nový K(R)OK do života
Cílem projektu je podpořit konkrétní studenty formou stipendií, 

O co je možné žádat:
Úhradu školného na soukromé VOŠ, VŠ, nákup učebnic a studijních materiálů, jazykové kurzy, individuální kariérní poradenství, kurzy osobního rozvoje

Cílová skupina: motivovaní studenti z dětských domovů a náhradní rodinné péče usilující o vyšší vzdělání

Děkujeme partnerům a dárcům

logo reklamní kliniky

 

 

 

nadace čez

     

 

 

 první strana [1]
předchozí strana [0]
Zp??t do menu Vaše podpora
následující strana [2]
poslední strana [2]
1 / 2